BlazBlue Wiki
Advertisement
BlazBlue Wiki
Phenomenon Intervention

Zdarzeniowa Ingerencja (事象干渉 Jishō Kanshō) jest aktem ingerencji na egzystencje i zdarzenia. Ingerencja pojawia się, gdy ktoś z wolą Obserwuje zdarzenie.

Ta umiejętność może zmienić status celu z „istniejącego” na „nieistniejący”, i na odwrót. Jeśli nie może zostać określone, czy cel tak właściwie istnieje lub nie, jest to prawie niemożliwe by wykonać Zdarzeniową Ingerencję. Gdyż nagłe zniknięcie celu mogłoby zaszokować innych, ich wspomnienia są zmieniane.

Zdarzeniowa Ingerencja pozwala także użytkownikowi wymazać jedną rzeczywistość i zastąpić ją inną (inny świat, który jest wynikiem istniejącej możliwości).[1] Innymi słowy, narzuca wynik pewnego zdarzenia z równoległego świata w obecny świat. Zmienia możliwość w rzeczywistość.

Zdarzeniowa Ingerencja może być cofnięta przez Broń Spuścizny, Manifestację Niszczącego Ostrza: Kusanagiego.

System Takamagahara użył nadmiernej ilości Zdarzeniowej Ingerencji podczas Przesunięcia Kontinuum, używając zdarzeń, które bardziej im odpowiadało i zbliżało ich do Błękitu; zaprzestali tego, gdy Hades: Izanami zgarnęła kontrolę nad nimi.

W BlazBlue: Chronophantasma, Izanami użyła Zdarzeniowej Ingerencji by stworzyć konflikty. Amaterasu cofała czas, by pozbyć się konfliktów, ale to sprawiało, że była coraz bliżej prawdziwego świata, a gdy była wystarczająco blisko, została wyciągnęła z Granicy.

Niektóre postacie są w stanie oprzeć się Ingerencji w pewnym stopniu, chociażby tacy, którzy są spoza przyczyny, jak Valkenhayn R. Hellsing, a nawet do większego stopnia ci, którzy mają Moc Porządku, jak Hakumen i Jin Kisaragi. Hazama także w jakimś stopniu może oprzeć się Ingerencji, jednak jeśli jednostka Amaterasu była blisko, Ingerencja miała na niego wpływ.[2]

Odniesienia[]

  1. BlazBlue: Chronophantasma Extend, Tryb historii, dodatkowa historia, „Continuum Shift”
  2. BlazBlue: Chronophantasma, Tryb historii, historia „Chronophantasma”, epizod 13
Advertisement