BlazBlue Wiki
Advertisement
BlazBlue Wiki
13th Hierarchical City of Kagutsuchi

13. hierarchiczne miasto Kagutsuchi

Hierarchiczne miasto (階層都市 Kaisō toshi) to termin użyty do opisywania miast, które były wybudowane po wielkiej mrocznej wojnie przez Próżniową Światową Kontrolującą Organizację Informacyjną. Do tej pory wiadomo o istnieniu 23. hierarchicznych miastach.

Informacje[]

Do dodania.

Hierarchiczne miasta[]

 • 0. miasto Izanagi (第零都市「イザナギ」 Dai-Zero Toshi "Izanagi")
 • 1. hierarchiczne miasto Ōkoto (第一階層都市「オオコト」 Dai-Ichi Kaisō Toshi "Ōkoto")
 • 2. hierarchiczne miasto Iwatsuchi (第二階層都市「イワツチ」 Dai-Ni Kaisō Toshi "Iwatsuchi")
 • 3. hierarchiczne miasto Iwasu (第三階層都市「イワス」 Dai-San Kaisō Toshi "Iwasu")
 • 4. hierarchiczne miasto Naobi (第四階層都市「ナオビ」 Dai-Yon Kaisō Toshi "Naobi")

Unia hierarchicznych miast Ikarugi (連合階層都市イカルガ Rengō Kaisō Toshi Ikaruga), pierwotnie znana jako Federacja Ikarugi (イカルガ連邦 Ikaruga Renpō)
 • 5. hierarchiczne miasto Ibukido (第五階層都市「イブキド」 Dai-Go Kaisō Toshi "Ibukido")
 • 6. hierarchiczne miasto Yabiko (第六階層都市「ヤビコ」 Dai-Roku Kaisō Toshi "Yabiko")
 • 7. hierarchiczne miasto Kazamotsu (第七階層都市「カザモツ」 Dai-Nana Kaisō Toshi "Kazamotsu")
 • 8. hierarchiczne miasto Wadatsumi (第八階層都市「ワダツミ」 Dai-Hachi Kaisō Toshi "Wadatsumi")
 • 9. hierarchiczne miasto Akitsu-Kō (第九階層都市「アキツ―甲」 Dai-Kyū Kaisō Toshi "Akitsu-Kō")
 • 10. hierarchiczne miasto Akitsu-Otsu (第十階層都市「アキツ―乙」 Dai-Jū Kaisō Toshi "Akitsu-Otsu")

Region Izumo (イズモ地方 Izumo Chihō)
 • 11. hierarchiczne miasto Shinatsu (第十一階層都市「シナツ」 Dai-Jūichi Kaisō Toshi "Shinatsu")
 • 12. hierarchiczne miasto Kukunochi (第十二階層都市「ククノチ」 Dai-Jūni Kaisō Toshi "Kukunochi")
 • 13. hierarchiczne miasto Kagutsuchi (第十三階層都市「カグツチ」 Dai-Jūsan Kaisō Toshi "Kagutsuchi")
 • 14. hierarchiczne miasto Nozuchi (第十四階層都市「ノヅチ」 Dai-Jūyōn Kaisō Toshi "Nozuchi")
 • 15. hierarchiczne miasto Torifune (第十五階層都市「トリフネ」 Dai-Jūgo Kaisō Toshi "Torifune")

 • 16. hierarchiczne miasto Ōgetsu (第十六階層都市「オオゲツ」 Dai-Jūroku Kaisō Toshi "Ōgetsu")
 • 17. hierarchiczne miasto Yamatsumi (第十七階層都市「ヤマツミ」 Dai-Jūnana Kaisō Toshi "Yamatsumi")
 • 18. hierarchiczne miasto Kanayama-Yamabiko (第十八階層都市「カナヤマ-ヤマビコ」 Dai-Jūhachi Kaisō Toshi "Kanayama-Yamabiko")
 • 19. hierarchiczne miasto Kanayama-Yamabime (第十九階層都市「カナヤマ-ヤマビメ」 Dai-Jūkyū Kaisō Toshi "Kanayama-Yamabime")
 • 20. hierarchiczne miasto Haniyasu-Yasubiko (第二十階層都市「ハニヤス-ヤスビコ」 Dai-Nijū Kaisō Toshi "Haniyasu-Yasubiko")
 • 21. hierarchiczne miasto Haniyasu-Yasubime (第二十一階層都市「ハニヤス-ヤスビメ」 Dai-Nijūichi Kaisō Toshi "Haniyasu-Yasubime")
 • 22. hierarchiczne miasto Mizuha (第二十二階層都市「ミズハ」 Dai-Nijūni Kaisō Toshi "Mizuha")
 • 23. hierarchiczne miasto Wakumusubi (第二十三階層都市「ワクムスビ」 Dai-Nijūsan Kaisō Toshi "Wakumusubi")
Advertisement