FANDOM


Na tej Wiki, każdy artykuł ma stworzone przekierowane z oryginalną nazwą, która kieruje na właściwy artykuł. To znaczy: jeśli wpiszesz w wyszukiwaniu na Wiki bądź w pasku adresu, na przykład, termin "Nemesis Horizon", to przekieruje cię na artykuł "Horyzont Nemezys".

Tłumaczenia poniżej niekoniecznie muszą być dokładnie przetłumaczone z japońskiego, gdyż po prostu czasami nie da się zrobić inaczej, niż zaprezentowałam, albo po prostu nie wiem, że można inaczej.

Angielska lokalizacja Japoński oryginał Polskie tłumaczenie
Postacie
Grim Reaper 死神 Shinigami Ponury Żniwiarz
Observer 観測者 Kansokusha Obserwator
Bystander 傍観者 Bōkansha Widz
Azure Guardian 蒼の守護者 Ao no Shugosha Opiekun Błękitu
His Highness 殿下 Denka Wasza Wysokość
Dimensional Boundary Contact Prime Field Force
Dimensional Boundary Contact Medium
Boundary Interface Prime Field Device
Dimensional Boundary Prime Field Device
Dimensional Interface Prime Field Device
次元境界接触用素体 Jigen Kyōkai Sesshokuyō Sotai Bazowe Ciało Kontaktowe Granicznego Wymiaru
Manifestation Boundary Interface Prime Field Device
Manifestation Boundary Prime Field Device
示現境界接触用素体 Jigen Kyōkai Sesshokuyō Sotai Bazowe Ciało Kontaktowe Granicznej Manifestacji
Prime Field Device 接触用素体 Sesshokuyō Sotai Pierwszy Zakres Kontaktowy
Bazowe Ciało Kontaktowe
Organizacje
Orbis Librarius Norma 虚空情報管理機関 Kokū Jōhō Kanri Kikan Informacyjna Kontrolująca Agencja Próżniowa
Novus Orbis Librarium 世界虚空情報統制機構 Sekai Kokū Jōhō Tōsei Kikō Światowa Informacyjna Regulacyjna Organizacja Próżniowa
Librarium 統制機構 Tōsei Kikō Regulacyjna Organizacja
Sector Seven 第七機関 Dai-nana Kikan Siódma Agencja
Zero Squadron: Wings of Justice 第零師団・審判の羽根 Dai-Zero Shidan: Shinpan no Hane Dywizja Zerowa: Skrzydła Osądu
Mage's Guild 魔道協会 Madō Kyōkai Magiczna Społeczność
Magic Guild 魔導協会 Madō Kyōkai Czarodziejska Społeczność
Kaka Clan カカ族 Kaka zoku Plemię Kaka
Mercenary squad 傭兵部隊 Yōhei butai Oddział najemników
Lokacje
Rōnin-gai 浪人街 Rōnin-gai Dzielnica Rōnin
Ikaruga Federation イカルガ連邦 Ikaruga Renpō Unia Ikarugi
Kaka Clan Village カカ族の村 Kaka-Zoku no Mura Wioska plemienia Kaka
Mage's Guild Cathedral 魔道協会聖堂 Madō Kyōkai Seidō Sanktuarium Magicznej Społeczności
Magister's City Ishana 魔道都市イシャナ Madō Toshi Ishana Magiczne Miasto Ishana
Hell Spring 黄泉坂 Yomizaka Zbocze Yomi
Police Station 駐在所 Chūzaijo Podstacja policji
Sewage Network 下水施設 Gesui Shisetsu Urządzenie ściekowe
Edge 挟間 Hazama Przestrzeń pomiędzy
First Area 第一区画 Dai-ichi Kukaku Pierwsza przecznica
First Kaka Clan Village カカ族の始まりの村 Kaka Zoku no Hajimari no Mura Początkowa wioska plemienia Kaka
Brotherly Paradise 兄島 Anijima Wyspa Starszego Brata
Celebrity Apartments of Ikaruga セレブリテイマンションイカルガ Sereburiti Manshon Ikaruga Rezydencja celebrytów w Ikarudze
Azure Boundary 蒼の境界線 Ao no Kyōkaisen Graniczna Linia Błękitu
Przedmioty
Azure Flamed Grimoire
Azure Flame Grimoire
蒼炎の書 Sōen no Sho Księga Błękitnego Płomienia
Azure Grimoire 蒼の魔道書 Ao no Madōsho Błękitny Grymuar
Blue Grimoire 碧の魔道書 Ao no Madōsho Lazurowy Grymuar
Origin of the Grimoire
Original Grimoire
原初の魔導書 Gensho no Madōsho Pochodzeniowy Grymuar
Cauldron Kama Piec
Seithr 魔素 Maso Magiczny Element
Ars Magus Vessel 魔操船 Masō Sen Magiczny Statek
Liquid Theory of Seithr
Seithr Fluid Body Theory
魔素流体理論 Maso Ryūtai Riron Teoria ciekłego magicznego elementu
Mage's Guild Academy Uniform 魔道協会学園制服 Madō Kyōkai Gakuen Seifuku Mundurek Magicznej Społeczności
Weather Control Device 環境維持装置 Kankyō Iji Sōchi Urządzenie utrzymujące środowisko
Imperial Decree 帝からの命令書 Mikado Kara no Meireisho Dekret od Imperatora
Bronie
Gigant: Takemikazuchi
Gigant: Take-Mikazuchi
巨人(ハイランダー)・タケミカヅチ Hairandā: Takemikazuchi Gigant: Takemikazuchi
Nox Nyctores Causality Weapon 事象兵器アークエネミー Jishō Heiki Ākuenemī Arcywrogie Wydarzeniowe Bronie
Nox Nyctores 事象兵器(アークエネミー) Ākuenemī Arcywróg
Causality Weapon 事象兵器 Jishō Heiki Wydarzeniowe Bronie
Sealed Weapon: Izayoi 封印兵装・十六夜 Fūin Heisō: Izayoi Zapieczętowane Uzbrojenie: Izayoi
Zero-Type: Izayoi 零織・イザヨイ Zero Shiki: Izayoi Zerowy Splot: Izayoi
Sword of Hades 冥王の剣 Izanami no Tsurugi Miecz Izanami
Anti-Observer Weapon 対観測者用兵装 Tai-Kansokushayō Heisō Uzbrojenie przeciwko Obserwatorom
Ars Magus
Armagus
術式 Jutsushiki Techniczna Formuła
Armagus 術式兵器 Jutsushiki Heiki Broń Technicznej Formuły
Ars Armagus 術式兵装 Jutsushiki Heisō Uzbrojenie Technicznej Formuły
Time-Killing Blade 刻殺しの刀(ヒヒイロカネ) Hihīrokane Hihīrokane
Artificial Causality Phenomenon Weapon 模倣事象兵器 Mohō Jishō Heiki Imitacja Wydarzeniowej Broni
Zdolności
Eye of the Azure 蒼の眼 Ao no Me Oko Błękitu
Restoration Ars Magus 再生の術式 Saisei no Jutsushiki Regeneracyjna Technika Formuły
Zanki Barrier 斬輝結界 Zanki Kekkai Bariera Tnąca Światło
Realm 心象風景 Shinshō Fūkei Wyimaginowany krajobraz
Phenomenon Intervention 事象干渉 Jishō Kanshō Zdarzeniowa ingerencja
Artificial Identity 擬似人格 Giji Jinkaku Pseudo-indywidualność
Zero-Type Absolute Defense: Mirror's Edge 零式絶対防御『鏡合わせの刃』 Rei Shiki Zettai Bōgyo "Mirāzu Ejji" Zerowa Formuła, Całkowita Ochrona: "Krawędź Lustra"
Hypersensitive Taste 超味覚 Chō Mikaku Super-smak
Restriction 666 released, Dimensional Interference Field Deployed! Now Engaging The Idea Engine! BlazBlue, Activate! 第666拘束機関解放、次元干渉虚数方陣展開、イデア機関接続、蒼の魔道書、起動! Dai-roku-roku-roku kōsoku kikan kaihō, Jigen Kanshō Kyosū Hōjin tenkai, Idea Kikan setsuzoku, BureiBurū, kidō! 666th restriction engine release, dimensional interference imaginary part square formation unfolding, connecting Idea Engine, BlazBlue, activation!
Nulliplex restriction mechanism release, dimensional interruption imaginary number developing. Connecting to congenital border. Activating Tsukuyomi Unit.
Restriction Zero released, dimensional interference forcefield deployed… Link to Boundary, engaged. Tsukuyomi Unit… Activate.
第零式拘束機関解放、次元干渉虚数方陣展開、固有境界に接続、ツクヨミユニット、起動。 Dai zero-shiki kōsoku kikan kaihō, jigen kanshō kyosū hōjin tenkai, koyū kyōkai ni setsuzoku, Tsukuyomi Yunitto, kidō. Zeroth formula restriction engine release, dimensional interference imaginary part square formation unfolding, connected to the inherent Boundary, Tsukuyomi Unit, activation.
Events
First War of Ars Magus 第一次魔道大戦 Dai-ichiji Madō Taisen Pierwsza Wielka Magiczna Wojna
Dark War 暗黒大戦 Ankoku Taisen Wielka Mroczna Wojna
Second War of Ars Magus 第二次魔道大戦 Dai-Niji Madō Taisen Druga Wielka Magiczna Wojna
Sector Seven Board Meeting 第七機関上層部重役会議 Dai-nana Kikan Jōsōbu Jūyaku Kaigi Zebranie Zarządu Wyższej Sekcji Siódmej Agencji
Phenomena Weapon Dispossession Operation 事象兵器奪取作戦 Jishō Heiki Dasshu Sakusen Operacja Odebrania Wydarzeniowych Broni
Destruction
Day of Reckoning
Doomsday
滅日 Horobi Dzień Ruiny
World setting
Azure Ao Błękit
Remains of the Azure 蒼の残滓 Ao no Zanshi Pozostałości Błękitu
Abyss of the Azure
Azure Abyss
深淵蒼 Shin'en no Ao Błękit otchłani
Time for Determination 決断の刻 Ketsudan no Toki Czas decyzji
The Beginning, 'Zero' 始まりの「0」 Hajimari no "Zero" Początkowe "Zero"
Successor of the Azure
Successor to the Azure
蒼の継承者 Ao no Keishōsha Sukcesor Błękitu
Demi-Humans 亜人種 Ajinshu Pod-rasa
Beastkin 獣人 Jūjin Człowiek-zwierzę
SS-Class Criminal SS級の反逆者 EsuEsu-kyū no Hangyakusha Buntownik klasy SS
Trash 障害 Shōgai Przeszkoda
Seal Order 封印指定 Fūin Shitei Pieczęć nominacyjna